Procés d'estabilització del personal de la Societat Municipal d'Aigües de Moià, S.A.

Pots presentar la teva sol·licitud aquí (buscant a tramits destacats «Procés d’estabilització del personal de la Societat Municipal d’Aigües S.A.»

1.2.1. TÈCNIC/A I GERENT

Denominació: Tècnic/a i Gerent/a
Codi procés selectiu: CM-TEC/GER
Règim: Personal laboral
Grup/Subgrup: A1/A2
Jornada: 100% (Segons Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)
Titulació exigible: Titulació universitària de Diplomatura de grau o equivalent. Preferentment en alguna enginyeria
 Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1
Nre. de vacants: 1
Sistema selectiu: Concurs de mèrits

DOCUMENTACIÓ
Bases societat d’aigües 
Annex i – Model sol·licitud
Annex II – RELACIÓ DE MÈRITS I AUTOVALORACIÓ AIGÜES

1.2.2. ADMINISTRATIU/VA

Denominació: Administratiu/va
Codi procés selectiu: CM-ADM
Règim: Personal laboral
Grup/Subgrup: C1 (3-A Segons Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)
Jornada: 100% (Segons Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)
Titulació exigible: Batxillerat, cicle formatiu de grau superior o tècnic/a o equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1
Nre. de vacants: 1
Sistema selectiu: Concurs de mèrits

DOCUMENTACIÓ
Bases societat d’aigües
Annex i – Model sol·licitud
Annex II – RELACIÓ DE MÈRITS I AUTOVALORACIÓ AIGÜES

1.2.3. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Denominació: Auxiliar Administratiu/va
Codi procés selectiu: CM-AUX.ADM
Règim: Personal laboral
Grup/Subgrup: C2 (2-B Segons Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)
Jornada: 100% (Segons Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)
Titulació exigible: Graduat Escolar, graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1
Nre. de vacants: 1
Sistema selectiu: Concurs de mèrits

DOCUMENTACIÓ
Bases societat d’aigües
Annex i – Model sol·licitud
Annex II – RELACIÓ DE MÈRITS I AUTOVALORACIÓ AIGÜES

1.2.4. OPERARI/A

Denominació: Operari/ària
Codi procés selectiu: CM-OP-AIGÜES
Règim: Personal laboral
Grup/Subgrup: AP (2-A Segons Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)
Jornada: 100% (Segons Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)
Titulació exigible: No requereix titulació especifica
Nivell exigit de català: nivell bàsic A2
Nre. de vacants: 1
Sistema selectiu: Concurs de mèrits

DOCUMENTACIÓ
Bases societat d’aigües
Annex i – Model sol·licitud
Annex II – RELACIÓ DE MÈRITS I AUTOVALORACIÓ AIGÜES

1.2.5. OPERARI/A

Denominació: Operari/ària
Codi procés selectiu: CM-OP-EDAR
Règim: Personal laboral
Grup/Subgrup: AP (2-A Segons Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)
Jornada: 100% (Segons Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)
Titulació exigible: No requereix titulació especifica
Nivell exigit de català: nivell bàsic A2
Nre. de vacants: 1
Sistema selectiu: Concurs de mèrits

DOCUMENTACIÓ
Bases societat d’aigües
Annex i – Model sol·licitud
Annex II – RELACIÓ DE MÈRITS I AUTOVALORACIÓ AIGÜES