Procés d'estabilització del personal de l'Ajuntament de Moià

Convocatòries

Codi de procés

CM-ARQ – CM-TRHCM-TDM CM-TSMCM-TMMCM-TSCCM-ESC CM-DBICM-DEDCM-EDUA2CM-EDUC1CM-TEICM-TAMCM-TABCM-AUX01CM-AUX02CM-AUX03CM-AUX04CM-ATCCM-OFBCM-REMCM-SUBCM-BEPCM-ACMCM-OBR01CM-OBR02CM-OBR03OBR-CM-04CM-NETCO-OBR

Cerca per tipus de plaça

Funcionari
A1 – A2

Laboral
A1 – A2 – C1 – C2AP

Funcionaris

 

1.2.1 ARQUITECTE/A

Denominació: Arquitecte/a

Codi procés selectiu: CM-ARQ (codi plaça TE-UR-01.1)

Règim: Funcionarial
Escala/Subescala: Especial/Tècnica
Grup/Subgrup: A/A1
Nivell: 22
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Llicenciatura en arquitectura o grau en arquitectura amb el màster universitari en aquesta mateixa especialitat, o títol equivalent que habiliti per a l’exercici de la professió d’arquitecte
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.2. TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS

Denominació: Tècnic/a de Recursos Humans

Codi procés selectiu: CM-TRH (codi plaça GV-SE-02.1)

Règim: Funcionarial
Escala/Subescala: General/Tècnica
Grup/Subgrup: A/A2
Nivell: 22
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Titulació universitària de diplomatura, de grau o equivalent, preferentment en l’àmbit de les ciències socials i/o jurídiques
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

Laborals

 

1.2.3. TÈCNIC/A SUPERIOR I DIRECTOR/A CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT (ADSCRIT/A AL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ)

Denominació: Tècnic/a Superior i Director/a Cultura, Esports i Joventut

Codi procés selectiu: CM-TDM (codi plaça SP-MU-01.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: A/A1
Nivell: 20
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Titulació de grau universitari o llicenciatura universitària
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.4. TÈCNIC/A SUPERIOR CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT (ADSCRIT/A AL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ)

Denominació: Tècnic/a Superior Cultura, Esports i Joventut

Codi procés selectiu: CM-TSM (codi plaça SP-MU-01.2)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: A/A1
Nivell: 20
Jornada: 75% (30 hores setmanals)

Titulació exigible: Titulació de grau universitari o llicenciatura universitària
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.5. TÈCNIC/A MITJÀ/NA CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT (ADSCRIT/A AL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ)

Denominació: Tècnic/a Mitjà/na Cultura, Esports i Joventut

Codi procés selectiu: CM-TMM (codi plaça SP-MU-02.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: A/A2
Nivell: 16
Jornada: 75% (30 hores setmanals)

Titulació exigible: Titulació universitària de diplomatura, de grau o equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

 

1.2.6. TREBALLADOR/A SOCIAL

Denominació: Treballador/a Social

Codi procés selectiu CM-TSC (codi plaça SP-SC-02.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: A/A2
Nivell: 18
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Grau universitari en Treball Social o titulació equivalent.
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.7. EDUCADOR/A SOCIAL

Denominació: Educador/a Social

Codi procés selectiu: CM-ESC (codi plaça SP-SC-02.2)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: A/A2
Nivell: 18
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Diplomatura o grau en Educació Social, o equivalent, o altre títol de diplomat o títol universitari de grau juntament amb habilitació per a l’exercici de la professió d’Educador/a Social, o equivalent.
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.8. DIRECTOR/A CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT (ADSCRIT/A A LA BIBLIOTECA)

Denominació: Director/a Cultura, Esports i Joventut

Codi procés selectiu: CM-DBI (codi plaça SP-CE-02.2)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: A/A2
Nivell: 16
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Diplomatura o grau universitari en Biblioteconomia i Documentació, Informació i Documentació o titulació equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.9. DIRECTOR/A ENSENYAMENT (ADSCRIT/A A L’ESCOLA DE DANSA)

Denominació: Director/a Ensenyament

Codi procés selectiu: CM-DED (codi plaça SP-SC-02.3)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: A/A2
Nivell: 16
Jornada: 46,25% (18,25 hores setmanals)

Titulació exigible: Titulació acadèmica de grau superior d’ensenyament de dansa d’acord amb el decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de musica i dansa, o titulació equivalent acceptada per la Generalitat de Catalunya per escoles autoritzades.
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.10. EDUCADOR/A ENSENYAMENT (ADSCRIT/A A L’ESCOLA BRESSOL)

Denominació: Educador/a Ensenyament

Codi procés selectiu: CM-EDUA2 (codi plaça SP-EN-02.2)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: A/A2
Nivell: 16
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Diplomatura o Grau universitari de Mestre d’Educació Infantil o titulació equivalent.
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.11. EDUCADOR/A ENSENYAMENT (ADSCRIT/A A L’ESCOLA BRESSOL)

Denominació: Educador/a Ensenyament

Codi procés selectiu CM-EDUC1 (codis places SP-EN-03.1 / SP-EN-03.2 / SP-EN-03.3 / SP-EN-03.4)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C1
Nivell: 16
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil o titulació equivalent, o amb habilitació per a l’exercici de la professió.
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 4

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.12. TÈCNIC/A AUXILIAR ENSENYAMENT (ADSCRIT/A A L’ESCOLA BRESSOL)

Denominació: Tècnic/a Auxiliar Ensenyament

Codi procés selectiu CM-TEI (codis places SP-EN-03.5 / SP-EN-03.5)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C1
Nivell: 15
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil o titulació equivalent, o amb habilitació per a l’exercici de la professió..
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 2

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.13. TÈCNIC/A AUXILIAR CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT (ADSCRIT/A AL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ)

Denominació: Tècnic/a Auxiliar Cultura, Esports i Joventut

Codi procés selectiu: CM-TAM (codi plaça SP-MU-03.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C1
Nivell: 16
Jornada: 75% (30 hores setmanals)

Titulació exigible:  Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o titulació equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.14. TÈCNIC/A AUXILIAR CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT (ADSCRIT/A A LA BIBLIOTECA)

Denominació: Tècnic/a Auxiliar Cultura, Esports i Joventut

Codi procés selectiu: CM-TAB (codis places SP-CE-03.1 / SP-CE-03.2)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C1
Nivell: 15
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o titulació equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 2

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.15. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (ADSCRIT/A A L’ÀREA ECONÒMICA)

Denominació: Auxiliar Administratiu/va

Codi procés selectiu CM-AUX01 (codi plaça EC-IT-04.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C2
Nivell: 18
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Cicle Formatiu de Grau Mig o titulació equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.16. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (ADSCRIT/A A L’ÀREA ECONÒMICA)

Denominació: Auxiliar Administratiu/va

Codi procés selectiu CM-AUX02 (codi plaça EC-IT.04.2)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C2
Nivell: 18
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Cicle Formatiu de Grau Mig o titulació equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.17. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (ADSCRIT/A A L’ÀREA DE GOVERN)

Denominació: Auxiliar Administratiu/va

Codi procés selectiu: CM-AUX03 (codi plaça GV-PL-04.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C2
Nivell: 15
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Cicle Formatiu de Grau Mig o titulació equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.18. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (ADSCRIT/A A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ)

Denominació: Auxiliar Administratiu/va

Codi procés selectiu CM-AUX04 (codi plaça GV-AC-04.2)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C2
Nivell: 18
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Cicle Formatiu de Grau Mig o titulació equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.19. AUXILIAR TÈCNIC/A DE CULTURA (ADSCRIT/A AL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ)

Denominació: Auxiliar Tècnic/a de Cultura

Codi procés selectiu: CM-ATC (codi plaça SP-MU-04.2)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C2
Nivell: 15
Jornada: 40% (16 hores setmanals)

Titulació exigible: Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Cicle Formatiu de Grau Mig o titulació equivalent
Nivell exigit de català: nivell de suficiència C1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.20. OFICIAL (ADSCRIT/A A LA BRIGADA MUNICIPAL)

Denominació: Oficial

Codi procés selectiu: CM-OFB (codi plaça TE-BR-04.2)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: C/C2
Nivell: 15
Jornada: 100% (40 hores setmanals)

Titulació exigible: Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Cicle Formatiu de Grau Mitjà o titulació equivalent
Nivell exigit de català: nivell elemental B1

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.21. RECEPCIONISTA CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT (ADSCRIT/A AL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ)

Denominació: Recepcionista Cultura, Esports i Joventut

Codi procés selectiu: CM-REM (codi plaça SP-MU-05.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 14
Jornada: 34% (13:40 hores setmanals)

Titulació exigible: Certificat d’escolaritat o superior
Nivell exigit de català: nivell intermedi B2

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.22. SUBALTERN/A (ADSCRIT/A A L’ÀREA DE GOVERN)

Denominació: Subaltern/a

Codi procés selectiu: CM-SUB (codi plaça GV-SE-05.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 14
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Certificat d’escolaritat o superior
Nivell exigit de català: nivell intermedi B2

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.23. BIDELL (ADSCRIT/A A L’ESCOLA PÚBLICA)

Denominació: Bidell

Codi procés selectiu: CM-BEP (codi plaça SP-EN-05.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 11
Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)

Titulació exigible: Certificat d’Escolaritat o superior.
Nivell exigit de català: nivell intermedi B2

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.24. AJUDANT DE CULTURA I MANTENIMENT

Denominació: Ajudant de cultura i manteniment

Codi procés selectiu: CM-ACM (codi plaça SP-CE-05.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 11
Jornada: 100% (40 hores setmanals)

Titulació exigible: Certificat d’Escolaritat o superior.
Nivell exigit de català: nivell intermedi B2

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.25. OPERARI OFICIS DIVERSOS (ADSCRIT/A A LA BRIGADA MUNICIPAL) – NETEJA VIA PÚBLICA

Denominació: Operari oficis diversos

Codi procés selectiu: CM-OBR01 (codis places: TE-BR-05.2 / TE-BR-05.3)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 11
Jornada: 100% (40 hores setmanals). Treball en torns i festius

Titulació exigible: No es requereix titulació específica
Nivell exigit de català: nivell bàsic A2

Nre. de vacants: 2

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.26. OPERARI OFICIS DIVERSOS (ADSCRIT/A A LA BRIGADA MUNICIPAL) – MANTENIMENT I JARDINERIA

Denominació: Operari oficis diversos

Codi procés selectiu: CM-OBR02 (codi plaça TE-BR-05.4)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 11
Jornada: 100% (40 hores setmanals)

Titulació exigible: No es requereix titulació específica
Nivell exigit de català: nivell bàsic A2

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.27. OPERARI OFICIS DIVERSOS (ADSCRIT/A A LA BRIGADA MUNICIPAL)

Denominació: Operari oficis diversos

Codi procés selectiu: CM-OBR03 (codi plaça TE-BR-05.5)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 11
Jornada: 100% (40 hores setmanals)

Titulació exigible: No es requereix titulació específica
Nivell exigit de català: nivell bàsic A2

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.28. OPERARI OFICIS DIVERSOS (ADSCRIT/A A LA BRIGADA MUNICIPAL)

Denominació: Operari oficis diversos

Codi procés selectiu: OBR-CM-04 (codi plaça TE-BR-05.6)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 11
Jornada: 100% (40 hores setmanals)

Titulació exigible: No es requereix titulació específica
Nivell exigit de català: nivell bàsic A2

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.29. NETEJADOR/A

Denominació: Netejador/a

Codi procés selectiu: CM-NET (codis places TE-NE-05.3 / TE-NE-05.4 / TE-NE-05.5)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 11
Jornada: 100% (40 hores setmanals)

Titulació exigible: No es requereix titulació específica
Nivell exigit de català: nivell bàsic A2

Nre. de vacants: 3

Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 

1.2.30. OPERARI OFICIS DIVERSOS (ADSCRIT/A A LA BRIGADA MUNICIPAL)

Denominació: Operari oficis diversos

Codi procés selectiu: CO-OBR (codi plaça TE-BR-05.1)

Règim: Laboral
Grup/Subgrup: AP
Nivell: 11
Jornada: 100% (40 hores setmanals)

Titulació exigible: No es requereix titulació específica
Nivell exigit de català: nivell bàsic A2

Nre. de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs-oposició